DUPĂ TREI ANI DE TERGIVERSĂRI ȘI DOUĂ LICITAȚII ANULATE, REABILITAREA SPITALULUI CARACAL, ADJUDECATĂ! ETERNA ȘI CELEBRA ALEXCOR TRADING !

Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunţă lansarea proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL–Cod SMIS 117853–finanţare Programul Operaţional Regional 2014 –2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a … Continuă lectura DUPĂ TREI ANI DE TERGIVERSĂRI ȘI DOUĂ LICITAȚII ANULATE, REABILITAREA SPITALULUI CARACAL, ADJUDECATĂ! ETERNA ȘI CELEBRA ALEXCOR TRADING !